20.05.2021

Arbejdsmedicin og Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling tilbyder nu jordemoderrådgivning på udvalgte arbejdspladser i projektsamarbejdet Gravid på arbejde.

Gravid_paa_arbejde_banner_lille.jpg

Flere studier har vist et højt fravær blandt gravide i Danmark – helt op til 48-58 dage i graviditetsperioden. Sygefraværet er både en belastning for arbejdspladsen og den gravide selv.

I Norge er der erfaring for, at konkret arbejdsmiljørådgivning fra en jordemoder på arbejdspladsen kan nedsætte graviditetsbetinget sygefravær.

På den baggrund afprøver Sundhedsstyrelsen en lignende indsats i Danmark, og har tildelt fire arbejdsmedicinske klinikker midler til et dansk pilotprojekt.

Målet er trivsel på arbejdet indtil barsel

Det lokale projekt Gravid på arbejde ledes af Arbejdsmedicin og Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Regionshospitalet Herning.

Rådgivningen retter sig mod gravide medarbejdere og deres nærmeste leder. Gennem samtaler på arbejdspladsen afklares, hvilke justeringer, der skal til, for at den gravide kan trives i arbejdet gennem hele graviditeten. Rådgivningen erstatter ikke vanlige kontroller hos jordemoder og læge.

Midt- og vestjyske arbejdspladser i fokus

Aktuelt deltager arbejdspladserne Grundfos, Holstebro Kommune, Vestas og Mascot, og rekrutteringen af gravide er i gang. Håbet er at få minimum 225 gravide med i projektet.

Læs mere på www.gravid.rm.dk.