17.8.2022

Et forskningsbaseret sikkerhedskoncept skal nu afprøves af arbejdsmiljørådgivere, så endnu flere virksomheder får gavn af det

Arbejdsmiljøpuljen har bevilliget 2,5 mio kroner til projektet Integreret ulykkesforebyggelse i praksis. Dermed får forskere fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup ny mulighed for at forbedre sikkerheden på landets arbejdspladser.

Forskningsprojektet er 3-årigt og inddrager 24 små virksomheder fra metal- og maskinbranchen. Netop metal- og maskinbranchen har en relativt høj forekomst af arbejdsulykker.

Målet er færre arbejdsulykker

Det nye i projektet er, at det ikke er forskere, men arbejdsmiljørådgivere, der står for den praktiske udførsel. Det vil sige, at arbejdsmiljørådgivere i samarbejde med de små virksomheder skal afprøve et evidensbaseret sikkerhedskoncept, der er udviklet af forskere ved Arbejdsmedicin.

Konceptet har tidligere vist sig at øge sikkerhedsniveauet i virksomheder, fordi det leverer praktisk hjælp, så virksomhederne kan arbejde struktureret med deres arbejdsmiljø. Netop systematisk organisering af arbejdsmiljøarbejdet er ofte vanskeligt for små virksomheder. Nu skal det testes, om sikkerhedskonceptet har samme gode effekt på virksomhedernes sikkerhedsniveau, når det implementeres af arbejdsmiljørådgivere.

Projektet skal også sikre, at konceptet er praktisk anvendeligt for landets autoriserede arbejdsmiljørådgivere. I hænderne på dem vil forskningsmetoden nemlig have størst mulighed for at øge sikkerheden i landets små virksomheder på tværs af brancher.

Fakta om projektet

Integreret ulykkesforebyggelse i praksis udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og udføres i samarbejde med konsulentfirmaet Avidenz og 24 små virksomheder i metal- og maskinbranchen.

Projektperiode: 2022-2025.

Projektstøtte: Arbejdsmiljøpuljen.

Kontakt

KentJacobNielsen

Projektleder

Kent J. Nielsen

Tlf. 7843 3500

E-mail: kennie@rm.dk

Kent J. Nielsens forskningsprofil