02.09.2022

01.09.2022

Fredag den 23. september 2022 forsvarer læge Mia Klinkvort Kempel sin ph.d.-afhandling om forholdet mellem vilkår i opvæksten og senere fysisk sygdom. Alle er velkomne!

Hvordan påvirker vilkår i opvæksten risikoen for at udvikle tidlige tegn på hjertekarsygdom? Projektet har undersøgt tidlige markører for hjertekarsygdom hos 264 unge voksne.

Endvidere har projektet via spørgeskemasvar, registre og kliniske undersøgelser undersøgt sammenhængen mellem social status, psykisk og fysisk sundhed.

Ph.d.-projektet er gennemført af læge Mia Klinkvort Kempel ved Aarhus Universitet, Health og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup.

Afhandlingens titel: "The impact of social inequality on cardiometabolic disease risk in young adults".

Tid og sted

23. september 2022 kl 11-13.

Auditorium Aula, Regionshospitalet Gødstrup

Hospitalsparken 15, 7400 Herning

Find vej (oversigtskort)

Alle er velkomne! Forsvaret foregår på engelsk.

Efter forsvaret er Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup, vært ved en reception samme sted.

BEDØMMELSESUDVALG

Lektor Henriette Nørmølle Buttenschøn, NIDO, Regionshospitalet Gødstrup (Chairwoman)

Lektor Erik Hemmingson, GIH The Swedish School of Sport and Health Science, Stockholm

Professor Rikke Lund, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

VEJLEDERE

Professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup (Hovedvejleder)

Seniorforsker Trine Nøhr Winding, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup

Professor Morten Böttcher, Hjerteforskningsklinikken, Regionshospitalet Gødstrup