12.01.2022

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilliget 1,2 mio kr til forskning i, hvordan COVID-19 påvirker danske arbejdstagere og arbejdspladser

Coronasmitte kan give betydelige senfølger, men påvirker sygdommen også de ramtes arbejdsmarkedstilknytning? Vender de smittede stabilt tilbage til deres arbejdspladser, finder de andet arbejde eller mister de helt tilknytningen til arbejdsmarkedet?

Resultaterne fra et nyt forskningsprojekt skal give svar på disse spørgsmål. Undersøgelsen tager udgangspunkt i registeroplysninger om arbejdsmarkedstilknytning for alle arbejdstagere i Danmark både før og efter coronasmitte.

Ifølge projektleder og seniorforsker Karin Biering skal projektet også undersøge, om der er brancher, der er særligt svære at vende tilbage til:

- Måske er der fag, hvor de ansatte har brug for særlige hensyn eller tiltag, når de kommer tilbage til arbejdet. Det er vigtigt at vide, så arbejdstagerne rehabiliteres bedst muligt.

Yderligere oplysninger

  • Projekttitel: "Arbejdsmarkedstilknytning efter COVID-19 infektion"
  • Projektet udføres af forskere ved de arbejdsmedicinske klinikker i Region Midtjylland
  • Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden med 1.239.240 kr