24.11.2022

Fredag den 9. december forsvarer cand.scient.san. Cecilie Rud Budtz sin ph.d.-afhandling om opsporing af alvorlig sygdom blandt patienter hos fysioterapeut. Alle er velkomne!

Praksisfysioterapeuter spiller en central rolle for patientsikkerheden via deres evne til at screene patienter for alvorlig sygdom. I sit ph.d.-projekt, der udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet har Cecilie Rud Budtz:

  • undersøgt de problemer, praksisfysioterapeuter møder i screeningsopgaven for alvorlig sygdom

  • prioriteret og udvalgt disse problemer og præsenteret en mulig løsning på dem.

Afhandlingens titel: "Detection of patients with serious pathology in Danish primary care physiotherapy"

Tid og sted for forsvaret

9. december 2022 kl. 13.

Jeppe Vontillius auditorium (1252-310), Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C.

Forsvaret afholdes på engelsk.

Reception: Efter forsvaret er Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup vært ved en reception.

Få afhandlingen: En kopi af afhandlingen kan fås ved forsvaret, eller ved at skrive til: graduateschoolhealth@au.dk eller cecbud@rm.dk.

Invitationen i pdf-format til print

Bedømmelsesudvalg

Rasmus Østergaard Nielsen (chairman and moderator of the defence), Aarhus University

Professor James Selfe, Manchester Metropolitan University

Lektor Merethe Kirstine Kousgaard Andersen, Syddansk Universitet

Vejledere

Lektor David Høyrup Christiansen (hovedvejleder), Hospitalsenhed Midt

MD, PhD, Rikke Pilegaard Hansen, Region Midtjylland

Professor Janus Nikolaj Laust Thomsen, Aalborg Universitet

Projektstøtte

Aarhus Universitet, Fysioterapipraksisfonden, Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling, Forskningsfond, Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Region Midtjyllands Praksisforskningsfond