01.02.2022

Forskningsprojektet skal bl.a. undersøge, hvad der beskytter børn mod at udvikle mentale helbredsproblemer i ungdommen

Forskere ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet starter i dag et treårigt forskningsprojekt om "Risikofaktorer og beskyttende mekanismer for mental sundhed blandt unge".

Projektet skal undersøge udviklingen i mental sundhed blandt unge i de seneste årtier og finde svar på, hvad der kan bryde sammenhængen mellem risikofaktorer og dårlig mental sundhed. Der er tale om kohortestudier, der trækker på data fra registre og to store spørgeskemaundersøgelser, FOCA og VestLiv.

Som noget særligt afholder forskerne i løbet af projektperioden en række workshops, hvor deltagere med praksiserfaring bidrager med ideer til forskningsprojektet.

Yderligere oplysninger

Projektet er en del af projekt "Stress og mental sundhed blandt unge", der har til formål at reducere stress og psykiske problemer blandt unge og unge voksne. Det sker ved at følge udviklingen af stress, psykiske problemer og psykiske sygdomme i opvæksten, hvilket danner viden til forebyggende indsatser rettet mod unge.

Projektet er støttet af KV Fonden og Sygeforsikring Danmark. Læs mere om projektet

Kontakt

Ph.d.-studerende Christine Birk Leonhard Sørensen: tlf. 7843 3500 email: chleso@rm.dk