Nyt forskningsprojekt skal undersøge, om et efteruddannelsesforløb i relationskompetent praksis kan øge undervisernes trivsel i folkeskolen

29.08.2023

Nyt forskningsprojekt fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup skal undersøge, om et efteruddannelsesforløb i relationskompetent praksis kan øge undervisernes trivsel i folkeskolen

Knapt halvdelen af medarbejderne i den danske folkeskole er udsat for udadreagerende adfærd fra elever i løbet af et år, viser forskning. For nogle fører det til stress, udbrændthed og sygemelding.

Man ved, at den relationelle dimension i arbejdet har afgørende betydning for underviseres trivsel og arbejdsglæde. Nu skal forskere undersøge, om styrkelse af undervisernes professionelle relationskompetence kan mindske elevernes udadreagerende adfærd mod underviserne.

Uddannelsesforløb under lup

Forskningsprojektet foregår på 6 skoler, der følges i en 2-årig periode. Her skal alle undervisere gennemføre et efteruddannelsesforløb, der bl.a. giver viden om, hvordan man understøtter elevernes grundlæggende psykologiske behov for autonomi, kompetence og samhørighed.

Undervejs og efterfølgende testes det, om efteruddannelsesforløbet virker forebyggende på elevernes udadreagerende adfærd, og om det påvirker undervisernes arbejdsglæde, trivsel og sygefravær.

Projektet har også fokus på de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der skal til for at støtte medarbejdernes relationskompetente praksis. Undersøgelsen skal munde ud i en række praksisrettede redskaber, der kan anvendes i uddannelsessektoren.

Yderligere oplysninger

Projektet udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og udføres i samarbejde med skoleforskerne Louise Klinge (E-Duk) og Sarah Grams Davy (Københavns Professionshøjskole).

Projektperiode: 2024-2026.

Projektstøtte: Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projekttitel: Relationel voldsforebyggelse – et kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af elevers udadreagerende adfærd i folkeskolen gennem styrkelse af fagpersoners relationskompetente praksis

Kontakt

20220930_Lars Peter Sønderbo Andersen_2000px_E3A8636.jpg

Projektleder

Lars Peter Sønderbo Andersen

Tlf. 2346 0879

E-mail: laande@rm.dk

Lars Peter Sønderbo Andersens forskningsprofil

Kontakt

Trine Nøhr Winding

Projektleder

Trine Nøhr Winding

Tlf. 2336 2203

E-mail: trwind@rm.dk

Trine Nøhr Windings forskningsprofil