02.01.2023

Midtjysk forsker står bag udvikling af national læringsplatform til fysioterapeuter. Det hele startede med hendes forskningsprojekt fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Der færreste er klar over det, men fysioterapeuter har selvstændigt behandleransvar for patienterne, ligesom læger. Fysioterapeuter har dermed ansvar for at reagere på mistanke om, at en patients smerter kan skyldes en alvorlig sygdom.

Mange fysioterapeuter er imidlertid i tvivl om, hvordan de genkender klassiske tegn på alvorlig sygdom, og hvornår de skal reagere på deres mistanke. Det er problematisk, fordi der samtidig viser sig at være flere patienter med alvorlig sygdom i fysioterapipraksis, end man tidligere har regnet med.

Det viser et nyt ph.d.-projekt fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Hjælp at hente til fysioterapeuterne

Cecilie Rud Budtz er forskeren bag ph.d.-projektet. Hun har nu taget initiativ til en ny digital læringsplatform, der skal klæde fysioterapeuterne på til at opspore patienter med alvorlig sygdom. Læringsplatformen, der er gratis, skal indeholde viden, case-baserede øvelser og spørgeguides. Platformen bliver udviklet i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi og er finansieret af Fysioterapipraksisfonden.

Ifølge forskeren, der selv er uddannet fysioterapeut, bliver fysioterapeuters opgave og ansvar som behandlere kun større i fremtiden:

- I fremtiden kommer fysioterapeuterne helt sikkert til at spille en endnu større rolle i diagnostik og behandling af patienter med smerter fra muskler og led. Og allerede i dag opsøger mange en fysioterapeut før de kontakter egen læge. Så det er helt naturligt, at fysioterapeuterne oplever, at de har brug for at blive bedre klædt på til opgaven.

Cecilie Rud Budtz håber, at den nye læringsplatform kan betyde endnu større sikkerhed for de patienter, der kommer til fysioterapeut i fremtiden.

Fakta om læringsplatformen

Platformen er baseret på Cecilies Rud Budtz' ph.d.-projekt og består bl.a. af:

  • viden om alvorlige sygdomme og deres symptomer
  • oversigter over smerteproblematikker, der kan ligne alvorlige sygdomme
  • spørgeguides, der kan bruges i samtalen med patienterne
  • case-baseret e-læring, hvor man kan øve sig i at vurdere patienter

Læringsplatformen bliver udviklet i et samarbejde mellem Cecilie Rud Budtz og Dansk Selskab for Fysioterapi sammen med undervisere fra professionshøjskoler og efter- og videreuddannelse inden for fysioterapi. Projektperioden strækker sig over perioden 2022-2024, hvorefter platformen bliver frit tilgængelig for alle.

Fakta om forskningsprojektet

Cecilie Rud Budtz har i sit ph.d.-projekt undersøgt, hvor mange fysioterapipatienter, der senere bliver diagnosticeret med alvorlig sygdom, og hvordan fysioterapeuter aktuelt er rustede til at opspore alvorlig sygdom.

Forskningen viser, at:

  • Der er flere patienter med alvorlig sygdom i fysioterapipraksis end forventet
  • Fysioterapeuter kan være udfordrede på at genkende klassiske tegn på alvorlig sygdom
  • Fysioterapeuter er usikre ift., hvad de skal kunne, når det handler om alvorlig sygdom

Forskningsprojektet er støttet af Fysioterapipraksisfonden, Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling, Aarhus Universitet, Forskningsfond Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og Region Midtjyllands Praksisforskningsfond

Læs mere i de videnskabelige artikler

Cecilie Rud Budtz, Rikke Pilegaard Hansen, Janus Nikolaj Laust Thomsen, David Høyrup Christiansen: The prevalence of serious pathology in musculoskeletal physiotherapy patients – a nationwide register-based cohort study. Physiotherapy, 112 (2021), 96-102. 

Budtz, C.R., Rønn-Smidt, H., Thomsen, J.N.L. et al. Primary care physiotherapists ability to make correct management decisions – is there room for improvement? A mixed method study. BMC Fam Pract 22, 196 (2021).

Budtz CR, Rønn-Smidt H, Thomsen JNL, Hansen RP, Christiansen DH. Primary Care Physical Therapists' Experiences When Screening for Serious Pathologies Among Their Patients: A Qualitative Study. Phys Ther. 2022 May 5;102(5):pzac026.