23.02.2023

Stress i ungdommen betyder dårligere fodfæste på arbejdsmarkedet senere i livet, viser ny forskning fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

En god og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet som ung voksen er essentielt for fremtidig trivsel og fastholdelse i arbejdslivet. Nu viser et nyt studie, at stress i ungdommen kan spænde ben for den gode start.

Studiet peger på, at cirka dobbelt så mange af dem, der oplever gentagen stress i ungdommen, har lav tilknytning til arbejdsmarkedet, når de bliver 25-29 år, sammenlignet med dem, der ikke oplever stress i ungdommen. Studiet er udført blandt ca. 3600 unge i alderen 15-29 år.

Studiet viser også, at selvom flere kvinder end mænd oplever stress i ungdommen, har mændene den største risiko for lav arbejdsmarkedstilknytning, hvis de er udsat for gentagne stressperioder.

Forsker: Vær opmærksom på de nye i arbejdslivet

Trine Nøhr Winding er seniorforsker og én af forskerne bag studiet. Hun understreger, hvor vigtigt det er at være opmærksom på de nye, der er på vej ind på arbejdsmarkedet.

"Vi ved, at starten på arbejdslivet er en følsom og afgørende periode. Derfor er det også supervigtigt at være opmærksom på unges trivsel i overgangen til arbejdslivet. De har brug for gode og trygge sociale relationer til kolleger og ledelse. Og arbejdspladsen bør skabe en kultur, hvor det er ok at være ny og skulle lære."

Flere oplysninger

Projektet udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Studiet er register- og spørgeskemabaseret og støttet af Velliv Foreningen. Studiet er en del af VestLiv-projektet, der følger en vestjysk befolkningskohorte.

Resultaterne er udgivet i den videnskabelige artikel Perceived stress in adolescence and labour market participation in young adulthood – a prospective cohort study

Kontakt

Trine Nøhr Winding

Projektleder

Trine Nøhr Winding

Tlf. 7843 3500

E-mail: trwind@rm.dk

Trine Nøhr Windings forskningsprofil