Region Midtjylland tilbyder ansatte anonym psykologhjælp i Personalepsykologordningen i tilfælde af længerevarende arbejdsrelaterede belastninger.

Personalepsykologordningen varetages af psykologer ved Arbejdsmedicin i Aarhus og Herning og drives af Koncern HR i Region Midtjylland.

Læs mere og få kontaktoplysninger på personalepsykolog.rm.dk.